SLOVNÁ ZÁSOBA

 

V slovnej zásobe nájdete slovíčka, ktoré sú súčasťou textov k jednotlivým témam. Pochopiteľne, nie je v nej všetka slovná zásoba dotýkajúca sa témy. Tú si môžete doplniť podľa vlastných potrieb.