ART AND CULTURE

 

aesthetic values                                                    estetické hodnoty

enrich your mind                                                    obohatiť vašu myseľ

national heritage                                                    národné dedičstvo

please your senses                                              potešiť vaše zmysly

imagination                                                             predstavivosť

creativity                                                                tvorivosť

influence                                                               vplyv

bring joy                                                                 prinášať radosť

include                                                                    zahŕňať

perform                                                                  robiť predstavenie/vystupovať

decorate                                                                ozdobiť

consider                                                                považovať

fan                                                                        fanúšik

traditional costumes                                              kroje

fairy tale                                                                rozprávka

short story                                                            poviedka

appropriate                                                          vhodný

range                                                                   rozsah

behaviour                                                            správanie

distinguish                                                           rozlišovať

hero                                                                     hrdina

heroin                                                                   hrdinka

various types of performances                           rôzne typy predstavení

world-known                                                       svetoznámy

subtitles                                                                titulky

be dubbed                                                            byť dabovaný

be awarded                                                         byť ocenený

achievement                                                         úspech

cultural event                                                        kultúrna udalosť

time consuming                                                    časovo náročný

ball                                                                        bál/ples

be held annually                                                   konať sa ročne

great popularity                                                    veľká popularita

open-air cinemas                                                 amfiteátre

express                                                               vyjadriť

fine art                                                                 výtvarné umenie, hudba..

director                                                                režisér

masterpiece                                                         vrcholné dielo umelca

work of art                                                          umelecké dielo

be known for                                                       byť známy (čím)

stage                                                                    javisko

reflect                                                                  odrážať

sculpture                                                             sochárstvo, socha

impression                                                           dojem

for instance                                                         napríklad

throughout the whole of Europe                          po celej Európe