JOBS AND PROFESSIONS

 

be influenced by                                                            byť ovplyvnený čím

necessary                                                                      potrebný

earn                                                                              zarábať

knowledge                                                                     poznatky

experience                                                                     skúsenosť

salary                                                                            plat

well-paid                                                                       dobre platený

part time job                                                                   práca na čiastočný uväzok

full time job                                                                     práca na plný úväzok

temporary job                                                                dočasná práca

permanent jo                                                                  trvalá práca

advertisement                                                                inzerát

go on the interview                                                        ísť na pohovor

work conditions                                                             pracovné podmienky

working hours                                                                pracovný čas

sign the contract                                                            podpísať zmluvu

job application                                                               žiadosť o prácu

curriculum vitae-CV                                                       životopis

work overtime                                                               pracovať nadčas

work in shifts                                                                 pracovať na smeny

be employed                                                                   byť zamestnaný

be unemployed                                                              byť nezamestnaný

employee                                                                       zamestnanec

employer                                                                       zamestnávateľ

be promoted                                                                   byť povýšený

be sacked                                                                      byť prepustený

take a day off                                                                 vziať si deň voľna

satisfying                                                                       uspokojujúci

standard of living                                                           životná úroveň

qualifications                                                                  kvalifikácia-vzdelanie

skills                                                                               zručnosti

make a good impression                                                urobiť dobrý dojem

manual        job                                                               manuálna práca

intellectual job                                                                duševná práca

demanding                                                                      náročný

require                                                                            vyžadovať, požadovať

uneployment rate                                                            miera nezamestnanosti

maternity leave                                                               materská dovolenka

maternity pay                                                                  materský príspevok

income                                                                             príjem

convenient                                                                     výhodný

grow up                                                                        vyrásť, dospieť

retire                                                                              odísť na dôchodok

retirement age                                                                dôchodkový vek

pension                                                                          penzia

reliability                                                                         spoľahlivosť

responsibility                                                                  zodpovednosť

creativity                                                                         tvorivosť, kreativita

be reliable                                                                       byť spoľahlivý

be responsible for                                                          byť zodpovedný za