leisure time and interests

 

leisure time                                                voľný čas

time for fun                                               čas pre zábavu

entertainment                                            zábava

practise                                                    cvičiť

collect                                                       zbierať

stamp                                                       známka

badge                                                       odznak

flag                                                          zástava

coin                                                          minca

collector                                                   zberateľ

exchange                                                vymieňať, vymeniť

roller-skating                                           korčuľovanie na kolieskach

prefer                                                     uprednostňovať

browse the Internet                                surfovať po nete

chat with                                                četovať s

force sb to do sth                                   nútiť koho, aby urobil čo

prevent sb from doing sth                      uchrániť koho pred čím

gardening                                               záhradkárčenie

hunting                                                   lovenie, poľovanie

art exhibitions                                        umelecké výstavy

keep a pet                                              chovať zvieratko

parrot                                                     papagáj

guinea pig                                              morské prasiatko

turtle                                                      korytnačka

require                                                  požadovať

knowledge                                            poznatky

keep fit                                                  udržiavať sa vo forme

hiking                                                    turistika

diving                                                    potápanie

scuba-diving                                        potápanie s kyslíkovým prístrojom

healthy lifestyle                                    zdravý životný štýl

expensive                                            drahý

skydiving                                             skok padákom

depend on                                            závisieť od/na

stable weather conditions                   stále počasie

experience                                          zážitok, skúsenosť

travel abroad                                       cestovať do zahraničia

compare                                               porovnať

differ                                                   odlišovať sa