MASSMEDIA

 

include                                                                 zahŕňať                

source of information                                           zdroj informácii

broadcasting                                                        vysielanie

current events                                                      súčasné udalosti

breaking news                                                      mimoriadne spravodajstvo

earthquake                                                           zemetrasenie

terrorist attack                                                      teroristický útok

latest information                                                  najnovšie správy

educate                                                                vzdelávať        

provide somebody with                                        poskytovať komu čo

apart from                                                            okrem toho

entertain                                                               zabávať

be obsessed with                                                 byť posadnutý čím

eyesight                                                               zrak

influence                                                              ovplyvňovať

violence                                                               násilie

cruelty                                                                 krutosť

impact                                                                   dopad

TV commercials                                                  TV reklamy

admit                                                                     pripustiť si

depend on                                                           závisieť od

be divided into                                                       byť rozdelený na

quality papers                                                      seriózne noviny

tabloids                                                                 bulvár

hardly                                                                   sotva

deal with                                                               jednať s

influential                                                              majúci vplyv

daily                                                                     denník

monthly                                                                 mesačník

make access                                                        sprístupniť