MULTICULTURAL SOCIETY

 

multiculturalism                                            multikulturalizmus, mnohonárodnosť

describe                                                      opisovať

be composed of                                           byť tvorený čím

preserve                                                     chrániť, uchovávať

unique                                                         zvláštny, mimoriadny, výnimočný

dual citizenship                                           dvojité občianstvo

minority language                                       jazyk menšiny

support                                                       podporovať

majority                                                       väčšina

racial                                                            rasový

religious                                                       náboženský

a whole                                                       celok

find out                                                        zistiť

get more tolerant                                         stať sa viac tolerantný

live abroad                                                  žiť v zahraničí

lack of sth.                                                  nedostatok niečoho

xenophobia                                                 rasová neznášanlivosť

cause                                                          zapríčiňovať, spôsobiť

violent conflicts                                          násilné konflikty

clash                                                          konflikt, stret, kolízia

terrorist attack                                           teroristický útok

bank holidays                                            štátne sviatky vo VB

feast                                                           slávnosť, sviatok

Good Friday                                                Veľký piatok

Whit Monday                                               Svätodušný pondelok

Easter                                                         Veľká noc

rise from the dead                                      vstať zmŕtvych

crucifixion                                                  ukrižovanie

resurrection                                               vzkriesenie

be celebrated                                             byť oslavovaný, oslavovať

vary                                                            líšiť sa

be decorated by                                        byť ozdobený čím

Christmas carols                                        vianočné koledy

stuffed turkey                                            plnený moriak

fireworks                                                    ohňostroj

friendship                                                   priateľstvo