TRAVELLING

 

short/long distance                                      krátka/dlhá vzdialenosť

travel on business                                       pracovná cesta

sleeping/dining car                                      spací/jedálenský vozeň

ski resort                                                       lyžiarské stredisko

holiday destination                                       prázdninová destinácia

make arrangements                                    zariadiť veci

package holidays                                          dovolenkový balík

accommodation                                            ubytovanie

insurance                                                        poistka

guide                                                               sprievodca

travel expenses                                            cestovateľské náklady

recommend                                                   odporučiť

luggage                                                           batožina

go through the customs                             prejsť cez colnicu

detect metal objects                                    hľadať kovové predmety

safety information                                        bezpečnostné info

refreshment                                                  občerstvenie

landing                                                             pristátie

disembark                                                      opustiť palubu

speed limits                                                   rýchlostné limity

restriction                                                       obmedzenie

fixed price                                                      pevná cena

low expenses                                               znížiť výdavky

sightseeings worth visiting                      pamätihodnosti, ktoré je hodne vidieť

flight ticket                                                     letenka

argue                                                              hádať sa, priečiť sa

disagree                                                        nesúhlasiť

way of travelling                                          spôsob cestovania

advantage                                                      výhoda

disadvantage                                               nevýhoda

travel agency                                                cestovná kancelária

travel on your own                                     cestovať po svojom

tip                                                                   sprepitné

reason                                                           dôvod

customs                                                       colnica

pollute the environment                           znečisťovať životné prostredie

in spite of that                                              napriek tomu