V tejto sekcii nájdete informácie, ktoré sa budú týkať Vašej skupiny, predovšetkým termíny skúšania maturitných tém, ako aj termíny testov.

 

Nájdete si tu aj linky na stránky, na ktorých  sa mi podarí nájsť niečo zaujímavé. Niečo, čo napríklad budeme chcieť použiť na hodine na diskusiu alebo aj online domáca úloha.