Vocabulary list B1

 
Budúci maturanti na úrovni B1,
 
ponúkam Vám zoznam slovnej zásoby, ktorá tvorí súčasť maturitnej skúšky na úrovni B1. Je to asi 3000 slov, ktoré ak budete ovládať aspoň pasívne, neprekvapí vás nič ani pri počúvaní, ani pri čítaní a navyše podstatne ľahšie zvládnete aj ústnu časť skúšky. Myslím si, že stojí za to naštudovať si ju v slede menších krôčkov :-)