Listening- počúvanie

Skúste si vypočuť tento kratučký príbeh bez čítania titulkov. Potom to skúste s titulkami a zistite, či ste rozumeli všetkému. Ak nájdete v titulkoch neznáme slovíčko, zapíšte si ho. A nezabudnite si pripísať aj výslovnosť.

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lucky-envelope